Jak na provozní slepotu

Nikomu z nás není neznámý pojem provozní slepota. Je to jev, se kterým se občas potýkáme všichni. Spočívá v tom, že pokud se pohybujeme delší dobu v určitém prostředí, vidíme různé detaily, ale postupně je přestáváme vnímat. Pokud se to ovšem děje ve výrobním provozu, kde na každém rohu hrozí nebezpečí vzniku pracovního úrazu, je to o to horší. Pracovníci sice čtou všechny varovné cedulky a nápisy, znají je nazpaměť, ale vinou nepozornosti, roztěkanosti nebo když jsou myšlenkami prostě někde jinde, tato varování a bezpečnostní rizika nevnímají. Snadno tak mohou vstoupit do jízdní dráhy vysokozdvižného vozíku, nebo mohou přehlédnout břemeno zavěšené na jeřábovém laně. Takto vniká nejvíce pracovních úrazů ve výrobních provozech, což vedení těchto podniků komplikuje plnit plán bozp.

Moderní metoda proti provozní slepotě

Tohoto problému si všimla mladá firma Visap, kterou najdete v obci Žerčice u Mladé Boleslavi. Rozhodla se pomoci výrobním podnikům a jiným provozům chránit jejich zaměstnance progresivní metodou spočívající v promítání světelné signalizace. Světelné značení spočívá v promítání jasné barevné výstražné značky „STOP“ na podlahu přímo před procházejícího pracovníka, nebo jinou osobu. Takovéto důrazné varování přiměje každého, aby se zastavil a rozhlédl. Mnoho pracovníků se již přesvědčilo, že tato metoda je mnohem účinnější, než všechny výstražné nápisy a cedulky. Podlahová LED projekce se tak postupně stává moderní prevencí proti vzniku pracovních úrazů ve stále větším počtu podniků.

Jak můžete optickou signalizaci získat?

Je třeba kontaktovat firmu Visap, s.r.o., ať už telefonicky, e-mailem nebo osobně v jejím sídle v Žerčicích a domluvit si nezávaznou schůzku. Na té si přímo ve vašem provozu pracovníci Visapu učiní představu o chodu výrobního provozu a po jeho důkladné analýze navrhnou ve vzájemné spolupráci s vámi optimální řešení. Výsledkem pak bude eliminace pracovních úrazů vznikajících často zbytečně vinou provozní slepoty zaměstnanců a splněný plán bozp. Zároveň se zvýší produktivita práce daného provozu a zlepší pracovní prostředí.