Svěřenecké fondy a jejich význam

V České republice je založení svěřeneckého fondu vnímáno spíše s rozpaky v souvislosti s causou střetu zájmů českého premiéra. Přitom v zahraničí se jedná o běžnou a tradiční metodu ochrany majetku. Dalším účelem svěřeneckých fondů je charitativní pomoc, financování kulturních, vzdělávacích a jiných společensky prospěšných projektů. Například slouží také k podpoře útulků pro odložené domácí mazlíčky.

Co jsou svěřenecké fondy?

Je dobré zdůraznit, že se používají pojmy svěřenecké nebo svěřenské a oba jsou správné. Svěřenecký fond je v podstatě soubor majetku, který jeho majitel vyčlení k určitým účelům.

Vyčleněný majetek zůstává anonymní a nemá žádnou právní subjektivitu, takže jej nelze prodávat, darovat ani jinak nakládat. Zakladatel svěřenského fondu pověří určitou osobu vykonáváním funkce správce, jehož úkolem pečovat o naplňování účelu fondu a o rozšiřování jeho majetkové podstaty. Dále může zakladatel určit benefienta, který bude mít jako jediný nárok na prospěch ze zisku svěřenského fondu.

O jaký vyčleněný majetek se jedná?

Kromě peněz to může být jakákoliv movitá či nemovitá věc. Svěřenecký fond lze přirovnat k nadaci, která však nenabízí takovou variabilitu. Dalším rozdílem je, že na svěřenecké fondy se nevztahuje tak přísný dohled ze strany státu, jako je tomu v případě nadací.

Založení svěřenského fondu

Zakladatelem může být prakticky kdokoliv, a to jak fyzická, tak právnická osoba. Účelem založení může být soukromý zájem, tak veřejně prospěšný účel. Hlavním cílem a posláním svěřeneckého fondu založeného k veřejně prospěšným účelům je výhradně „veřejné blaho“.

Fyzická osoba může fond využít k zajištění rodiny a k ochraně svého majetku například před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny. Firmy si tímto způsobem zajišťují správu, rozdělování majetku mezi společníky nebo zaměstnance ve formě benefitů.